دانلود رایگان


اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و - دانلود رایگاندانلود رایگان توت‌ فرنگی گیاهی است علفی چند ساله با نام علمی(Fragaria.x annanasa) از خانواده گل‌ سرخ(Rosacaceae) است. این گیاه بومی جنگل‌های اروپا که گونه وحشی آن دارای

دانلود رایگان
اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانوکلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگیعنوان تحقیق: اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانوکلات آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 48
شرح مختصر:
استفاده از نانوکودها منجر به افزايش کارايی مصرفی عناصر غذايی، کاهش سميت خاک، به حداقل رسيدن اثرات منفی ناشی از مصرف بيش از حد کود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود می شود. استفاده از جلبک آسکوفیلوم نودوسوم نیز مقاومت گیاهان به آفات و بیماری ها را افزایش می دهد. مطالعه حاضراثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسومو کود نانوکلات آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی(Fragaria. x annanasa ) بررسی شده است. آزمايشبهصورتفاکتوريلدرقالب طرحبلو ک هایکاملتصادفیبا 3 تكراراجراگرديد. همکود نانوکلات آهن و همعصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم، هر دو در چهارغلظت (0، 1، 2 و 5 گرم در لیتر) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که بالاترین وزن تر، وزن خشک، تعداد گل، تعداد برگ، طول ریشه، طول برگ، طول شاخه، قطر گل، به ازای استفاده کود نانوکلات آهن با غلظت 2 میلی گرم در لیتر و عصاره جلبک آسکوفیلیوم نودوسوم با غلظت 2 میلی گرم در لیتر حاصل شده است.
کلمات کلیدی: توت فرنگی، جلبک آسکوفیلوم نودوسوم، نانو کلات آهن، وزن تر، وزن خشک.

فهرست مطالب
فهرست جدول ها
فهرست شکل هادریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
توت فرنگی


جلبک آسکوفیلوم نود و سوم


نانوکلات آهن


وزن تر


وزن خشک


اسپری برگی


عصاره جلبک


خصوصیات کمی و کیفی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي تأثير سختي خوراك بر توان مصرفي آسياهاي

مقاله جدیدترین آسیب های اجتماعی در ایران

دانلود پرسشنامه شیوه زندگی

تبدیل متن های اسکن شده(عکس) به فایل متنی قابل

بر هم کنش سازه و سیال(FSI) در Ansys Workbench پیاده سازی

پاورپوینت آماده میکروپایل ریزشمع

آبهای سطحی

دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

پاورپوینت آماده میکروپایل ریزشمع

اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر